Budgettering

 

Budgettering er ofte en overset og forsømt disciplin. 

 

Ofte undlades budgettering fordi det er svært.

 

Vores holdning er, at det er bedre at have et ikke fuldendt budget end slet ikke noget budget.

 

Naturligvis er budgettering en vanskelig øvelse, for det er et forsøg på at se ind fremtiden.

 

Tilgangsvinklen bør være at budgettet laves så realistisk som muligt, og dekomponeres på nogle simple og håndgribelige målepunkter.

 

Eksempelvist kan en tømrer med fordel vurdere på hans faste omkostninger, og sætte disse i forhold til timelønnen. 

 

Herefter er der et simpelt budget for hvor mange timer der skal til for at dække de faste omkostninger.  Dette budget kan der arbejdes efter på ugebasis. 

 

Er de fasteomkostninger 100.000 kr. på årsbasis og timelønen 400 kr. så svarer det til 250 arbejdstimer inden der bliver løn til indehaveren. 

 

Ønskes der en årsindtægt på 300.000 kr. skal der yderligere sælges 750 arbejdstimer. 

 

Omregnet med dette simple eksempel betyder det at der i gennemsnit skal præsteres ca. 22 timer pr. arbejdsuge (47 uger). 

 

 

 

                                                                        TILBAGE TIL FORSIDEN